GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 20 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 kwietnia 2008

PROTOKÓŁ NR 20 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 kwietnia 2008

Numer protokołu: 20
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 20 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 22 kwietnia 2008

Dnia 22 kwietnia 2008 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Wizytacja Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej
2) Kontrola realizacji zadania „dożywianie uczniów w szkołach „
3) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Członkowie Komisji udali się do nowo zagospodarowanych obiektów przy ul. Brylewskiej , w których od 01 kwietnia 2008 roku mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie .
Kierownik Jednostki p. Jolanta Rosik oprowadziła Komisję po obiekcie .
Zapoznano się z warunkami pracy pracowników GOPS.
Stwierdzono , że GOPS ma w chwili obecnej ma znacznie lepsze warunki do pracy .
Dysponuje bowiem większą liczbą pomieszczeń biurowych, posiada na miejscu pomieszczenie księgowości i wydzielone pomieszczenie na obsługę kasową.
Zdecydowanie poprawiły się warunki przyjmowania interesantów.
Pomieszczenia socjalne dla pracowników GOPS są bardzo dobre.
Zapoznano się także z liczbą zatrudnionych osób.
Komisja uznała , że obiekty przejęte przez gminę od Zakładu Gazownictwa zostały zagospodarowane w sposób właściwy i przyczynią się do bardziej komfortowego załatwiania klientów GOPS.

Ad. pkt.2
------------------
Komisja Rewizyjna poprosiła Kierownika GOPS o przedstawienie informacji na temat dożywiania uczniów w szkołach.
Kierowniczka poinformowała, że pierwszy przetarg na dożywianie uczniów w szkołach został rozstrzygnięty ale firma , która podpisała umowę szybko się z niej zrezygnowała.
Ogłoszono wobec tego drugi przetarg , do którego przystąpiły 4 firmy.
Wybrano ofertę złożoną przez „Bar Szkolniak „ pani Więckowiak z Pawłowic.
Z informacji kierownika GOPS wynika, że w roku 2008 znacznie mniej dzieci kwalifikuje się do dożywiania. Jest ich około 70 a w poprzednich latach dożywiano ponad 100 uczniów.
W porównaniu z rokiem poprzednim spadła też liczba przyznawanych zasiłków okresowych .

Ad. pkt. 3
-------------
W ramach wolnych głosów i wniosków :

Radna Henryka Przybylska
----------------------------------
Pytała o sprawę podwyżek dla pracowników obsługowych w szkołach .
Z posiadanych przez nią informacji wynika, że najniższe uposażenia mają pracownicy obsługowi w Zespole szkól w Nowym Belęcinie .
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podwyżki te przyznają dyrektorzy poszczególnych placówek szkolnych w ramach posiadanych środków w budżetach szkół.

Przewodniczący Komisji Jacek Stawiński
----------------------------------------------------
Pytał , kto umieścił tablicę reklamową na gruncie gminnym na Zbytkach przy drodze krajowej. Kto wyraził na to zgodę i jak wysoka jest dzierżawa za powyższe?
Z uwagi na to, że umieszczenie tablicy jest sprawą ostatnich dni , Skarbnik Gminy zobowiązała się udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie na najbliższym posiedzeniu Komisji .Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte