GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 19 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 marca 2008

PROTOKÓŁ NR 19 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 marca 2008

Numer protokołu: 19
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 19 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 26 marca 2008

Dnia 26 marca 2008 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Ocena realizacji dochodów budżetowych w roku 2007
2) Ocena realizacji wydatków budżetowych w roku 2007
3) Ocena wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za rok 2007 .
4) Ocena realizacji przychodów i wydatków Gminnego funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007
5) Sformułowanie opinii niezbędnych do udzielenia absolutorium
6) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi gminy prosząc o omówienie realizacji dochodów budżetu. Pomimo tego, że wykonanie dochodów było przedmiotem ostatniego posiedzenia komisji jeszcze raz omówiono poszczególne pozycje dochodów w szczegółowości działów budżetu gminy. Komisja nie wniosła żadnych dodatkowych uwag poza tymi jakie wypracowano na posiedzeniu w dniu 07 marca 2008 .
Z uwagi na brak wątpliwości w tym zakresie Przewodniczący polecił przejść do punktu 2 porządku obrad.

Ad. pkt.2
------------------
Skarbnik Gminy poinformowała o ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych i przystąpiła do omówienia poszczególnych podziałek klasyfikacyjnych. W trakcia omawiania radni prosili Wójta Gminy o dodatkowe informacje i wszystkie wątpliwości wyjaśniano na bieżąco.
Szczególnej kontroli poddano wydatki na utrzymanie OSP, wydatki administracyjne Urzędu Gminy oraz wszystkie wydatki majątkowe gminy.
Komisja nie wniosła uwag co do realizacji wydatków i uznała , że wykonano je prawidłowo.

Ad. pkt. 3
-------------
W dalszej kolejności Skarbnik Gminy przedstawiła wykonanie w roku 2007 planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie .
Radni pytali głównie o to, dlaczego na rachunku GCK pozostało do wykorzystania tak dużo środków finansowych. Wójt Gminy wyjaśnił, że instytucja ta oszczędzała środki finansowe na planowany remont kuchni w domu kultury w Garzynie, który ma być przeprowadzony
w I półroczu 2008 roku.


Ad.pkt. 4
----------------
Skarbnik Gminy omówiła przychody i wydatki Gminnego funduszu ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w roku 2007. Wyjaśniła źródła przychodów i uzasadniła brak większych wydatków w roku 2007. Dodatkowo Wójt Gminy przypomniał, że na rachunku GFOŚI GW gromadzone są środki finansowe, które mają być wykorzystane na budowę oczyszczalni ścieków przy hali sportowej w Nowym Belęcinie.

Ad. pkt. 5
-----------------
Po wysłuchaniu wszystkich wyjaśnień Przewodniczący poprosił członków Komisji
o formułowanie wniosków , które maja być zawarte w opinii i wypowiedzenie się czy członkowie Komisji są za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium.
Przystąpiono do przygotowania pisemnej opinii.
Wszyscy radni jednomyślnie wypowiedzieli się , że będą wnioskować o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy .
Przygotowana przez Komisję opinia w sprawie realizacji budżetu za rok 2007 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji polecił Skarbnikowi gminy przesłać przygotowana opinię i wniosek o udzielenie absolutorium do Zespołu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lesznie.

Ad. pkt. 6
--------------
W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Komisji zaproponował by tematem kolejnego posiedzenia komisji była kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod katem kosztów utrzymania nowo zagospodarowanych budynków i ustalono termin spotkania na 22 kwietnia 2008 .Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Stawiński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte