GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Numer dokumentu: 11
Rok: 2008

WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DO SPRAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Wymagania niezbędne :
a) wykształcenie wyższe,
b) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektowych
oraz kierowania budowami i robotami
c) oświadczenie o niekaralności
d) obywatelstwo polskie
2. Wymagania dodatkowe :
a) znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego, planowania przestrzennego i ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania admnistracyjnego
b) uprawnienia w zakresie kierownika budowy
c) łatwość komunikowania się, umiejętności organizacyjne
d) umiejętność obsługi komputera
e) umiejętność opracowań pisemnych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
a) opracowanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
b) przygotowywanie decyzji środowiskowych i o warunkach zabudowy,
c) realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku
d) współdziałanie w przygotowaniu i realizacji inwestycji
e) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych

4. Wymagane dokumenty :
- list motywacyjny
- życiorys (CV)
- dokument poświadczający wykształcenia
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U .z 2002r.Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1593 ze zm.).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo parter (pok. Nr 10) lub pocztą na w/w adres z dopiskiem :”Dotyczy naboru na stanowisko do spraw planowania przestrzennego i ochrony środowiska” ,w terminie do dnia 05 maja 2008 r.

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane .
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.krzemieniewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hallu na parterze .
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji zwrócone kandydatom , natomiast dokumenty osób , które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą zwracane kandydatom po upływie 4 m-cy od daty rozstrzygnięcia postępowania..


/-/ Andrzej Pietrula
Wójt Gminy


Krzemieniewo, dnia 17 kwietnia 2008 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte