GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji »  PROTOKÓŁ NR 18 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07 marca 2008

PROTOKÓŁ NR 18 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07 marca 2008

Numer protokołu: 18
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 18 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 07 marca 2008

Dnia 07 marca 2008 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Ocena realizacji dochodów budżetowych w roku 2007
2) Informacja o bieżącej pracy Urzędu Gminy .
3) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Skarbnik Gminy omówił zrealizowane dochody budżetowe w roku 2007.
Wyjaśniono poszczególne pozycje dochodów i sposób ich ujęcia w budżecie gminy.
Uzgodniono , że realizacja dochodów budżetowych będzie wymagała ponownego omówienia po sporządzeniu informacji opisowej z realizacji budżetu.
W trakcie omawiania zwrócono uwagę na wysoki wskaźnik realizacji dochodów .
Zwrócono uwagę na skuteczność prowadzonej egzekucji podatków i dużą kwotę odsetek uzyskanych od środków na rachunkach bankowych .
W roku 2007 tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych urzędu gminy wypracowano kwotę 31.791,85 zł . Uzyskano w ten sposób wskaźnik wykonania planu na poziomie 105, 97 % Przewodniczący Komisji zauważył , że jednostki budżetowe , które w swojej dyspozycji mają połowę budżetu gminy uzyskały w roku 2007 odsetki od środków na rachunkach bankowych tylko 35,78 zł. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gmina uzyskuje tak duże odsetki dzięki tworzeniu lokat terminowych i negocjowaniu wysokości oprocentowania , czego nie czyniły w roku 2007 ani w latach poprzednich placówki oświatowe.

Ponadto Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na niskie dochody majątkowe gminy.
Szczególną uwagę poświęcono dochodom z wynajmu garaży. Komisja proponuje przystąpić do sprzedaży tego mienia, gdyż istnieje obawa, że pomieszczenia te będą wymagały w latach następnych gruntownego remontu, którego koszt będzie nie adekwatny to uzyskiwanych
z tego tytułu dochodów .
Na powyższym zakończono wstępne omówienie zrealizowanych dochodów budżetowych
i przystąpiono do realizacji pkt.2

Ad. pkt.2
------------------
Skarbnik Gminy poinformowała , że od czasu ostatniego posiedzenia Komisji do chwili obecnej urzędnicy zajmują się głównie przygotowaniem zadań inwestycyjnych zatwierdzonych do realizacji w roku 2008. Sprawa jest ważna , gdyż w przypadku inwestycji wcześniejsze przygotowanie procedur przetargowych i szybkie przystąpienie do realizacji zadań daje duże szanse na uzyskanie niższych cen ofertowych .
Poinformowano radnych, że zakończono przygotowanie do realizacji dwóch zadań drogowych tj. budowy chodnika w Garzynie i przebudowy drogi gminnej w Pawłowicach.
Obydwa zadania będą wykonane w terminie do 30 kwietnia 2008 .
Wykonawcą zadań będzie firma drogowa z Gostynia . Koszt wykonania zadania w Garzynie wyniesie 15.865,- zł a zadania w Pawłowicach 25.298,53 zł .


Ad. pkt. 3
-------------
W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Komisji zaproponował , by następne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 26 marca 2008 roku o godz. 9.oo .
Z uwagi na to, że materiały opisowe do realizacji budżetu gminy za rok 2007 , muszą być gotowe do 20 marca 2008 , polecił aby po ich sporządzeniu wysłać wszystkim radnym pocztą tak aby mogli na kolejne posiedzenie komisji przyjść przygotowani i mieli czas na dokładną analizę tematu w domu.

Radny Mirosław Krysztofiak
------------------------------------
Poprosił aby przygotowując materiał z realizacji wydatków uwzględnić w nim szczegółowe rozliczenie grantu edukacyjnego, który realizowała szkoła w Pawłowicach.
Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte