GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 15/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2007

PROTOKÓŁ NR 15/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2007

Numer protokołu: 15
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 15/2007
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 grudnia 2007

Dnia 11 grudnia 2007 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola realizacji inwestycji pod nazwą
„ modernizacja remizy OSP w Pawłowicach „
2) Wolne głosy i wnioski .

ad. Pkt.1
--------- ---
W celu realizacji pkt. 1 porządku obrad , przewodniczący Komisji Rewizyjnej udzielił głosu
Skarbnikowi Gminy z prośbą o przedstawienie wydatków poniesionych na modernizację remizy .

Skarbnik gminy poinformowała, że na w/w zadanie wydano w roku 2007 następujące kwoty :
data Rodzaj wydatku Kwota wydatkowana w zł Do sfinansowania
W złotych
13.06.2007 Usługi komiarskie 183,- zł
26.06.2007 Przebudowa remizy 104.706,59
29.06.2007 Nadzór budowlany 2.093,52
30.06.2007 Przyłącze energetyczne – zaliczka 1.220,-
11.07.2007 Dodatkowe roboty budowlane 5.818,35
11.07.2007 Montaż okien 1.550,-
18.10.2007 Wykonanie przyłącza energetycz. 1.955,66
18.10.2007 Przyłącze gazowe 1.378,60
12.11.2007 Przerwanie i wznowienie dostaw gazu 122,-
30.11.2007 Wymiana pokrycia dachowego 13.583,22
Montaż instalacji gazowej 21.000,-
Nadzór nad montażem instalacji gazowej 629,52
Razem 132.610,94 21.629,52

Po przeanalizowaniu zrealizowanych wydatków radni nie wnieśli uwag co do realizowanej inwestycji .

Ad. pkt. 2
---------------
W ramach wolnych głosów i wniosków radny Mirosław Krysztofiak zwrócił się z prośbą aby
na najbliższym posiedzeniu komisji umożliwić zapoznanie się z akcją wydawania mleka w szkołach. Wnioskował o skontrolowanie umów zawartych przez szkoły z dostawcami mleka oraz warunków jego przechowywania. Wniosek podyktowany jest uwagami rodziców, którzy zgłaszają przypadki rozdawania uczniom mleka niezdatnego do spożycia, co może być spowodowane złymi warunkami przechowywania produktu.
Przewodniczący Komisji przyjął propozycję i poprosił o przygotowanie stosownych dokumentów do kontroli.
Życząc wszystkim zebranym spokojnych świat , Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.
Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte