GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 12/2007 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 29 sierpnia 2007 r.

PROTOKÓŁ NR 12/2007 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 29 sierpnia 2007 r.

Numer protokołu: 12
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 12/2007


z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia
29 sierpnia 2007 r.1. W posiedzeniu brało udział 3 członków Komisji, Skarbnik Gminy


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Przegląd stanu przygotowania placówek oświatowych na terenie gminy do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008.
4. Zapytania i wolne głosy.
5. Zakończenie.
Ad. 1.

Wprowadzenie do tematyki posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji przedstawiając porządek posiedzenia.


Ad. 2.

Członkowie komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji wnosząc pewne zmiany.


Ad. 3.

Członkowie Komisji dokonali analizy arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem realizacji dodatkowych zajęć.

Po dokonanej analizie stwierdza się:

1. W zespole Szkół w Drobninie i w Pawłowicach mała ilość godzin przeznaczona jest na zajęcia rekreacyjno-sportowe, natomiast w Zespole Szkół w Garzynie w/w zajęć brak.
2. Koła przedmiotowe nie sa realizowane w Szkole Podstawowej w Drobninie, Pawłowicach i Garzynie.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji dokonali przeglądu bazy oświatowej pod kątem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008.

W toku dokonanego przeglądu stwierdza się co następuje:

Przedszkole Krzemieniewo

- wykonano malowanie podłogi w sali zabaw,
- z funduszu Komitetu Rodzicielskiego zakupiono wykładzinę do sali zabaw oraz kosiarkę do trawy,
- do wykonania pozostało: wymiana podłóg w salach zabaw oraz dalsza modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników.

Przedszkole Pawłowice

- wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymieniono wraz z grzejnikami instalację centralnego ogrzewania,
- zmodernizowano instalację wodociągową i sanitarną,
- wykonano gruntowny remont sanitariatów,
- przeprowadzono prace malarskie we wszystkich pomieszczeniach przedszkola,
- wykonano zadaszenie nad głównym wejściem do przedszkola,
- do wykonania pozostało: naprawa schodów przy zejściu z tarasu, ocieplenie budynku wraz malowaniem elewacji zewnętrznej.

-3-


Zespół Szkół Pawłowice

- wykonano z kostki brukowej utwardzenie placu od strony boiska,
- do wykonania pozostało: dalsze utwardzenie kostką brukową placu od strony głównego wjazdu do szkoły.


Zespół Szkół w Garzynie

- wykonano prace malarskie oraz położono płytki na posadzce na korytarzu – parter,
- w salach zabaw na piętrze odnowiono parkiet oraz wykonano prace malarskie.

Zespół Szkół Nowy Belęcin

- wykonano prace malarskie w pomieszczeniach lekcyjnych w starej części budynku,
- zaadaptowano pomieszczenie przy bibliotece na pracownię komputerową.


Po dokonaniu przeglądu placówek oświatowych członkowie Komisji stwierdzili, że przygotowanie placówek oświatowych na terenie gminy do rozpoczęcia roku szkolnego jest na poziomie dobrym.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji dziękując wszystkim zakończyła posiedzenie

Protokółował

R.Z. Przewodnicząca Komisji

Józefa Adamska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte