GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY do spraw wojskowych i przeciwpożarowych

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY do spraw wojskowych i przeciwpożarowych

Numer dokumentu: 8
Rok: 2007

WÓJT GMINY KRZEMIENIEWO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy referent do spraw wojskowych i przeciwpożarowych

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) staż w administracji publicznej
2. Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów ustaw : o samorządzie gminnym, o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych, o ochronie danych osobowych, o obronności kraju, o aktach stanu cywilnego
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
I. Obowiązki ogólne
1. bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących powierzonego stanowiska pracy,
2. sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu czynności,
3. organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań.
4. Przestrzeganie dyscypliny pracy,
5. właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,
6. bezwzględne przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej.
II. Obowiązki szczegółowe
1. Współdziałanie z organami wojskowymi,
2. administracja wojskowych rezerw osobowych, w tym rejestracja, pobór i ewidencja.
3. orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki poborowego nad członkiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego i uznaniu za jedynego żywiciela rodziny.
4. sprawy z zakresu świadczeń na rzecz obrony, oraz sprawy związane z akcją kurierską.
5. prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń i zbiórek publicznych
6. prowadzenie spraw z zakresu ochrony tajemnicy służbowej i państwowej
12.zastępstwo w sprawach związanych z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i USC

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie
odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo ,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
f) oświadczenie o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo. ul, Dworcowa 34, poczta elektroniczna na adres ugsekr@krzemieniewo.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub poczta na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ”Młodszy referent do spraw wojskowych i przeciwpożarowych” w terminie do dnia 15 stycznia 2008 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o terminie testu kompetencyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru bedą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.krzemieniewo.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Dworcowej 34 , 64-120 Krzemieniewo

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawa z dn. 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.


Andrzej Pietrula

Wójt Gminy


Krzemieniewo, dnia 31 grudnia 2007 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2007-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte