GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 13/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 października 2007

PROTOKÓŁ NR 13/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 października 2007

Numer protokołu: 13
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 13/2007
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23 października 2007

Dnia 23 października 2007 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Propozycje stawek podatkowych na rok 2008
2) Wolne głosy i wnioski .

ad. Pkt.1
--------- ---
W celu realizacji pkt. 1 porządku obrad , przewodniczący Komisji Rewizyjnej udzielił głosu
Skarbnikowi Gminy z prośbą o przedstawienie proponowanych na rok 2008 stawek podatku podatku od nieruchomości i opłaty targowej .
Skarbnik Gminy przypomniała stawki podatku od nieruchomości jakie obowiązują w roku 2007 i przedstawiła stawki maksymalne jakie ogłosił Minister Finansów na rok 2008 oraz propozycje stawek jakie zaproponował Wójt Gminy na rok 2008.
Opracowany w tej sprawie materiał wraz z projektem proponowanej uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

W dalszej części spotkania radni wypowiadali się co do poszczególnych stawek podatkowych. W wyniku dyskusji jednoznacznie stwierdzili , że proponowana stawka za gruntu pozostałe jest stanowczo za wysoka i mieszkańcy boleśnie odczują skutki podjęcia decyzji o jej przyjęciu . Wobec powyższego zaproponowali, aby stawkę z 0,24 zł obniżyć
do wysokości 0,22 zł. Propozycja Przewodniczącego komisji została przegłosowana.
Wniosek w sprawie obniżenia tej stawki zostanie przedstawiony na sesji Rady Gminy.
Co do pozostałych kategorii opodatkowania radni nie wnieśli uwag i są gotowi głosować za ich przyjęciem.
Temat podatku od nieruchomości został wyczerpany . Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Skarbnik Gminy wyjaśniła , ze nie proponuje się w tej kwestii żadnych zmian w wysokościach stawek. Jedynym powodem , dla którego wywołana będzie nowa uchwała jest konieczność zmiany inkasentów opłaty targowej a większe dochody z tego tytułu planuje się uzyskać poprzez bardziej konsekwentny pobór tej opłaty.
Przedstawiona propozycja nie wzbudziła żadnych zastrzeżeń.

Ad. pkt. 2
---------------
W ramach wolnych głosów i wniosków poproszono Skarbnika Gminy o przedstawienie zmian w przepisach w zakresie podatku od posiadania psów.
Skarbnik wyjaśniła, że począwszy od 2008 roku podatek ten został zastąpiony opłatą od posiadania psów , której w naszej gminie się nie proponuje do uchwalenia.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte