GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli ztatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo

Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli ztatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo

Numer uchwały: 52
Numer sesji: IX
Rok: 2007

UCHWAŁA NR IX/522007
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 25 października 2007r.


w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Krzemieniewo.
Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)Rada Gminy Krzemieniewo
uchwala


§ 1


Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

-2-


§ 3


Traci moc uchwała Nr XXXIII/156/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Krzemieniewo.


§ 4


Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.


§ 5Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte