GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda » Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowe Komisje Wyborcze
Uchwała Nr 4/2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzemieniewie
z dnia 18 października 2006 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w związku
z wyborami do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborem wójta w dniu 12 listopada 2006 r.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(tekst jednolity - Dz. U. z 2003 Nr 159, poz. 1547 ze zmianami )

Gminna Komisja Wyborcza w Krzemieniewie
uchwala co następuje :

§ 1

  1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia

na obszarze gminy Krzemieniewo głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz w wyborach wójta ,
w składzie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej..§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1. Bogusława Stróżyńska - Przewodn. ...................................
2. Tomasz Sajdok - Z-ca Przewodn. ...................................
3. Malwina Kaczmarek - Członek ...................................
4. Anna Bondia - Członek ...................................
5. Czesław Kwiatkowski - Członek ....................................
6. Karolina Chwaliszewska - Członek ....................................
7. Bronisław Chwaliszewski - Członek ....................................Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 4 /2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Krzemieniewie
z dnia 18 października 2006 r.

WYKAZ SKŁADÓW OSOBOWYCH
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZY
(Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta w dniu 12 listopada 2006 r.)
_________________________________


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w NOWYM BELĘCINIE

1.

TOMASZ FRĄCKOWIAK

- KW PiS

2.

EMILIA GURGA

- KW Lewica dla Powiatu Leszczyńskiego

3.

KATARZYNA IGNASZAK

- KW PO

4.

MAŁGORZATA NOWAK-JESIAK

- KW Samoobrona Patriotyczna

5.

ANETA WOŹNIAK

- KWW Gminy Krzemieniewo

6.

MARIA GRAŻYNA RACZYŃSKA

- KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

7.

VIOLETTA JARACZEWSKA

- KW LPR

8.

BARBARA SROKA

- KWW Porozumienie Lewicy

9.

ANDRZEJ PIOTROWIAK

- osoba wskazana przez wójta
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w KRZEMIENIEWIE

1.

BOGDAN MARIAN JANKOWSKI

- KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

2.

ANNA FORTUNIAK

- KW PiS

3.

MAŁGORZATA GRYBSKA

- KW Samoobrona Patriotyczna

4.

ZBIGNIEW KACZMAREK

- KWW Gminy Krzemieniewo

5.

MAREK GRYBSKI

- KW Lewica dla Powiatu Leszczyńskiego

6.

DANUTA HAŁAS

- KW PSL

7.

RENATA LATANOWICZ

- KWW Postęp H. Ptaszyński

8.

JOANNA JARACZEWSKA

- KW LPR

9.

HALINA OPARA

- osoba wskazana przez wójtaOBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w PAWŁOWICACH

1.

URSZULA PABISIAK

- KW PiS

2.

KRYSTIAN SIKORSKI

- KW PSL

3.

URSZULA MARIA WAWRZYNIAK

- KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

4.

BONIFACY MAŁYCHA

- KW Samoobrona RP

5.

WALDEMAR GRYBSKI

- KW LPR

6.

KATARZYNA SZABLEWSKA

- KW Lewica dla Powiatu Leszczyńskiego

7.

MARLENA GURGA

- KW Samoobrona Patriotyczna

8.

MAŁGORZATA ADAMCZAK

- KWW Gminy Krzemieniewo

9.

PATRYCJA JANKOWIAK

- osoba wskazana przez wójta

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 w GARZYNIE

1.

TOMASZ MARCIN POLASZEK

- KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

2.

JAN SKORUPKA

- KW Samoobrona RP

3.

ANNA ANDRZEJCZAK

- KW PSL

4.

KRZYSZTOF PRZYBYLSKI

- KW PO

5.

NATALIA WYRWIŃSKA

- KW Samoobrona Patriotyczna

6.

STANISŁAW BEDNAREK

- KWW Gminy Krzemieniewo

7.

IWONA NOWAK

- KW LPR

8.

RYSZARD LATANOWICZ

- KWW Stanisława Jankowskiego

9.

IRENA GROBELNA

- osoba wskazana przez wójta
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZ NR 5 w OPORÓWKU

1.

MICHAŁ GRYBSKI

- KW LPR

2.

BRONISŁAWA FORTUNIAK

- KWW Niezależna

3.

STANISŁAW SIKORSKI

- KW Samoobrona RP

4.

HENRYK ANTKOWIAK

- KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

5.

MAREK JAN JANKOWSKI

- KW Lewica dla Powiatu Leszczyńskiego

6.

JOANNA PRZYBYLSKA

- KWW Działamy Gospodarnie

7.

KACPER PABISIAK

- KW PiS

8.

PAWEŁ KACZMAREK

- KW Samoobrona Patriotyczna

9.

RENATA NOWAKOWSKA

- osoba wskazana przez wójta

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Wybory, referenda
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte