GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krzemieniewo

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krzemieniewo

Numer uchwały: VI/24/2007
Numer sesji: 6
Rok: 2007


UCHWAŁA NR VI/24/2007
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 19 kwietnia 2007 r.


w sprawie: wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krzemieniewo.


Na podstawie § 2 pkt.2 oraz § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami )1


RADA GMINY KRZEMIENIEWO
u c h w a l a

§ 1

Od dnia 1 stycznia 2007 r. ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 700 złotych.

§ 2

Od dnia 1 stycznia 2007 r. wyraża się zgodę na wartość jednego punktu w wysokości 3 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XV/73/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego - przedszkola, szkoły.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Krzemieniewo,2007-04-20

Pan/Pani
Dyrektor
Zespołu Szkół
Szkoły Podstawowej
Przedszkola


W załączeniu przesyłam kopię uchwały Rady Gminy Krzemieniewo w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego - przedszkola, szkoły.


Załącznik:

1 Kopia uchwały RG.
2.Tabela wysokości miesięcznych stawek wynagr. zasadniczego
dla pracowników nie będących nauczycielami.


1 Zmiany opublikowano: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte