GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasao

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasao

Numer uchwały: VI/23/2007
Numer sesji: 6
Rok: 2007UCHWAŁA nr VI/23/2007
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 19 kwietnia 2007 r.
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:
§ 1
Zarządza się pobór w drodze inkasa następujących podatków :


  1. rolnego ,

  2. leśnego,

  3. od nieruchomości ,

  4. od posiadania psów .


§ 2
Określa się inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w
§ 1 podatków oraz ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso jak w tabeli


Lp.

Inkasent

Sołectwo

Wysokość wynagrodzenia inkaso podatków
     
rolnego, leśnego, od nieruchomości

od posiadania psa

1

Franciszek Karczmarek

Krzemieniewo

3,5 %

50%

2

Stanisław Żabicki

Pawłowice

3,5 %

50%

3

Zbigniew Ptak

Garzyn

4,5%

50%

4

Hieronim Koszyczarek

Lubonia

4,5%

50%

5

Tadeusz Wojtkowiak

Nowy Belęcin

5%

50%

6

Andrzej Hofman

Drobnin

5%

50%

7

Radosław Sobecki

Oporówko

5,5 %

50%

8

Mirosław Długi

Hersztupowo

6 %

50%

9

Zygmunt Stachurski

Górzno

7%

50%

10

Kazimierz Kaczmarek

Oporowo

7%

50%

11

Henryka Przybylska

Stary Belęcin

7%

50%

12

Stanisław Józefiak

Kociugi

9 %

50%

13

Jan Andrzejewski

Bojanice

11%

50%

14

Zygmunt Słodziński

Karchowo

14%

50%

15

Zygmunt Baer

Brylewo

18%

50%

16

Marta Stiller

Bielawy

18 %

50%

17

Andrzej Chudziński

Mierzejewo

5%

50%

18

Jan Serwatka

Zbytki

36%

50%


§ 3
1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.
§ 4
Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.
§ 5
Kwoty należnego inkasentom wynagrodzenia za pobór podatków wypłaca się najpóźniej do dnia 30 czerwca za pobór I i II raty podatku , do 31 lipca za pobór podatku od posiadania psów, do 31 października za pobór III raty podatku i do 31 grudnia za pobór IV raty podatku
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7
Traci moc uchwała NR XIV/68/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa ,ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. .
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte