GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego i ochrony środowiska

Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego i ochrony środowiska

Numer dokumentu: 1
Rok: 2007

 

URZĄD GMINY KRZEMIENIEWO
ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
do spraw planowania przestrzennego i ochrony środowiska
 
  1. Wymagania niezbędne :
a) wykształcenie wyższe, w zakresie architektury lub budownictwa
b) co najmniej 5-letni staż pracy w administracji publicznej
c) oświadczenie o niekaralności
d) obywatelstwo polskie
 
  1. Wymagania dodatkowe :
a) znajomość prawa administracyjnego
b) uprawnienia w zakresie kierownika budowy
            c) łatwość komunikowania się, umiejętności organizacyjne
d) umiejętność obsługi komputera
e) umiejętność opracowań pisemnych
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
a) opracowanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego
b) przygotowywanie decyzji środowiskowych i o warunkach zabudowy,
c) realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku
            d) współdziałanie w przygotowaniu i realizacji inwestycji
            e) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych
 
  1. Wymagane dokumenty :
-         list motywacyjny
-         życiorys (CV)
-         dokument poświadczający wykształcenia
-         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .
 
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U .z 2002r.Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1593 ze zm.).
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Dworcowa 34   64-120 Krzemieniewo parter (pok. Nr 10) lub pocztą na w/w adres z dopiskiem :”Dotyczy naboru na stanowisko do spraw planowania przestrzennego i ochrony środowiska” ,w terminie do dnia 04 kwietnia 2007 r.
 
Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane .
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.krzemieniewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hallu na parterze .
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji zwrócone kandydatom , natomiast dokumenty osób , które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą zwracane kandydatom po upływie 4 m-cy od daty rozstrzygnięcia postępowania..
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte