GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie podatku od środków transportowych

w sprawie podatku od środków transportowych

Numer uchwały: III/13/2006
Numer sesji: 3
Rok: 2006

 UCHWAŁA  Nr  III/13 /2006
                                       RADY GMINY KRZEMIENIEWO
                                       z dnia 18 grudnia  2006 roku


 W sprawie:      podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ,art.41 ust.1 ,  art. 42  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (   tekst jednolity Dz. U.
z 2001  Nr 142 poz.1591 ze zmianami 1 ) oraz art. 10 ust.1 i art.12 ust.4  ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. NR z 2006  Nr 121, poz.844 ze zmianami 2)

              Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:
                                                § 1
Ustala się wysokość stawek podatku od środków  transportowych zgodnie
z załącznikiem Nr  1 do niniejszej uchwały.
                                              
  
                                                  § 2
 Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane na potrzeby przewozów szkolnych .

                                                 

 

                                           § 3
                                                  
 Traci moc uchwała Nr XXV/114/2005 Rady Gminy Krzemieniewo
 z dnia 08 listopada 2005  roku w sprawie stawek  podatku od środków  transportowych. 
                                             § 4
               Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                             § 5
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i ma zastosowanie od dnia
01 stycznia 2007. 
          
                                                                                              

                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                          (-) Stanisław Osięgłowski
 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte