GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie podatku od nieruchomości

w sprawie podatku od nieruchomości

Numer uchwały: III/12/2006
Numer sesji: 3
Rok: 2006

 

Uchwała Nr III/12//2006

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 18 grudnia 2006

 

W sprawie : podatku od nieruchomości

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.5 ust.1 , art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2006 Nr 121 poz. 844 ze zmianami )

RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

 

§ 1

 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1

do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części , budowle i grunty zajęte na:

  1. prowadzenie działalności kulturalnej , przeciwpożarowej ,

  2. prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ,

  3. świetlice wiejskie,

 

z wyjątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą i zwolnionych ustawowo.

 

 

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXV/113/2005 Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 08 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia

01 stycznia 2007.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte