GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2007 r.

Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2007 r.


Zarządzenie Nr 144/2006
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 13 października 2006

w sprawie : opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2007


Na podstawie § 1 uchwały Nr XXXIII/160/2006 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
12 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Krzemieniewo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu

Zarządzam co następuje:

§ 1
Osoby wymienione w § 1 pkt.1 i 2 w/w uchwały zobowiązuję do opracowania materiałów planistycznych na rok 2007 z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników.
1) prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany ( wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ) 2%
2) planowany wzrost wynagrodzeń 3 %
3) wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 %
4) minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2007 wyniesie 936 zł

§ 2

Materiały planistyczne należy opracować na niżej wymienionych drukach;

  1. planowane dochody zgodnie z załącznikiem Nr 1,

  2. planowane wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 ,


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .


Wójt Gminy
( -) mgr Andrzej Pietrula
Załącznik NR 1 do Zarządzenia
Nr … ./2006Planowane dochody ……………………..

Dział , rozdz.

Paragraf

Plan na 20.10.06

Plan na rok 2007

Uwagi np. % wzrostu
Uzasadnienie dochodów / kalkulacja ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………Załącznik NR 2 do Zarządzenia
Nr … ./2006Planowane wydatki ……………………..

Dział , rozdz.

Paragraf

Plan na
20.10 .06

Plan na rok 2007

Uwagi np. % wzrostu
Uzasadnienie wydatków/ kalkulacja ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………Informacje dodatkowe :

  1. liczba zatrudnionych osób ……

  2. liczba etatów …..

  3. liczba uczniów w szkołach / przedszkolach …….

a) liczba oddziałów …..

  1. kubatura budynku ………..

  2. jeżeli w klasyfikacji przewidziano paragrafy majątkowe konieczne jest wpisanie nazwy zadania

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-10-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte