GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 37/2005

Protokół nr 37/2005


PROTOKÓŁ NR 37/2005
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY KRZEMIENIEWO

Dnia 01 grudnia 2005 o godzinie 9.oo rozpoczęto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komisja Rewizyjna spotkała się w Zespole Szkół w Garzynie .
Przewodniczący Komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad:

  1. Wizytacja sali gimnastycznej w Garzynie .

  2. Wizytacja lekcji wychowania fizycznego w szkole w Garzynie

  3. Spotkanie u Dyrektora szkoły w Garzynie i rozmowa z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z kultury fizycznej

  4. Wydanie opinie w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2006

  5. Wolne głosy i wnioski.

Ad. pkt. 1
Budynek Sali gimnastycznej w Garzynie został udostępniony Komisji do wizytacji.
Budynek został przejęty nieodpłatnie od Agencji WRSP w Poznaniu w roku 1994. Później był remontowany w celu dostosowania go na potrzeby Sali gimnastycznej.
Sala użytkowana była od roku 1996.
Komisja będąc w budynku miała możliwość dokładnego zapoznania się z potrzebami remontowym. Ustalono, że aby nie dopuścić do dewastacji budynku niezbędnych napraw wymagają:

  1. Dach i podłoga hali sportowej ,

  2. niezbędna jest wymiana okien i drzwi ewakuacyjnych oraz wejściowych.

  3. Konieczne byłoby także ocieplenie budynku aby uniknąć wysokich kosztów ogrzewania gazowego.


Ad. pkt. 2
W dalszej kolejności Komisja zapoznała się z realizowaną w Szkole Podstawowej w Garzynie
lekcją wychowania fizycznego. Ustalono, że z uwagi na to, że dzieci w klasach I-III realizują głównie zajęcia ruchowe to, salka jaka posiada szkoła jest wystarczająca .

Ad. pkt. 3
W gabinecie Dyrektora Szkoły w Garzynie Komisja Rewizyjna odbyła krótką roboczą naradę w której udział brali nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego.
Nauczyciele opowiadali się za utrzymaniem tego obiektu w charakterze sali gimnastycznej ,
z której mogłyby korzystać dzieci uczęszczające do szkoły w Garzynie.
Stawiali jednak warunek, że aby szkoła mogła przejść pod władanie szkoły powinna zostać przez gminę gruntownie wyremontowana . Ponadto warunkiem jej funkcjonowania jest przekazanie szkole w Garzynie odpowiednio wysokiego budżetu , który pozwalał by na bieżące regulowanie płatności za gaz, prąd , wodę, środki czystości i wynagrodzenie dodatkowej osoby zatrudnionej w charakterze nadzorcy.
Po wysłuchaniu opinii nauczycieli i Dyrektora Przewodniczący Komisji podziękował za gościnę w Garzynie po czym Komisja udała się do Urzędu Gminy celem przygotowania opinii o projekcie budżetu na rok 2006.


Ad. pkt. 4
Każdy z członków Komisji wypowiedział się na temat przedłożonego Radzie Gminy projektu budżetu na rok 2006. Następnie Komisja przygotowała wspólnie pisemną opinię w tej sprawie. Ustalono, że opinia zostanie przeczytana przez Przewodniczącego na sesji budżetowej . Opinia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt. 5
W ramach wolnych głosów i wniosków ustalono , że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 22 grudnia br i będzie miało charakter podsumowania pracy Komisji w roku 2005.

Na powyższym protokół zakończono.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Protokółowała DA

(-) Jacek StawińskiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2005-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte