GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jak załatwić sprawę » Ochrona środowiska » Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
655369490
Urząd Gminy pokój nr. 26

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 39 ust.3,art. 40 ust.1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2068, ze zm.), Uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXXII/236/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Krzemieniewo (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz.4881), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264, ze zm.).
Opis procedury:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego składa się do kierownika bądź do sekretariatu w Urzędzie Gminy.
Potrzebne dokumenty:
Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, informację o drodze której składany wniosek dotyczy oraz datę składanego wniosku.
Do wniosku należy dołączyć także :
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
2. Szczegółowy harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.
3. Projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych zatwierdzony przez Starostę Leszczyńskiego po uprzednim zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie oraz Komendę Miejską Policji w Lesznie.
4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
6. Projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym (na żądanie Urzędu Gminy Krzemieniewo)

Opłaty:
Brak
Okres oczekiwania:
Do 30 dni
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terenie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
-

Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:



Typ dokumentu: Ochrona środowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Tomasz Stachowiak
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2019-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-07
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte