GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 9/2004

PROTOKÓŁ NR 9/2004


UntitledPROTOKÓŁ NR 9/2004


z odbytego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r.  1. W posiedzeniu brało udział 4 członków komisji, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

  3. Analiza Projektu Budżetu Gminy na 2004 rok.

  4. Zapytania i wolne głosy.

  5. Zakończenie.Ad. 1.

Wprowadzenie do tematyki posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji przedstawiając porządek posiedzenia.


Ad. 2.

Członkowie komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji nie wnosząc żadnych zmian.
-2-
Ad.3.


Obszerną informację dotyczącą projektu budżetu gminy na 2004 rok przedstawiła Pani Skarbnik Gminy.
W swej wypowiedzi przedstawiła plan dochodów i wydatków ustalony w budżecie gminy na 2004 r. W trakcie analizy projektu budżetu gminy na 2004 r członkowie komisji w kwestiach budzących wątpliwości zwracali się z pytaniami do Skarbnika i Wójta, którzy na bieżąco udzielali wyjaśnień.
Natomiast zadania inwestycyjne przeznaczone do realizacji w 2004 roku omówił bardzo szczegółowo Wójt Gminy.

Obszerny materiał dotyczący projektu budżetu gminy na 2004 rok zawiera załącznik nr 2.

Członkowie komisji zapoznali się projektem budżetu gminy na 2004 r.


Ad.4.


Radny Tomiński - podjąć działania w celu pozyskania środków finansowych na prowadzenie dożywiania uczniów w placówkach oświatowych w szczególności w okresie miesięcy zimowych.

Radna Wunsz - rozważenie możliwości obniżenia wysokości dodatków mieszkaniowych w granicach jak umożliwia to ustawa, a zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na akcję dożywiania uczniów w szkołach i placówkach oswiatowych oraz na prowadzenie świetlic terapeutycznych.-3-


Ad.5.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczacy Komisji dziękując wszystkim zakończył posiedzenia
Protokółował

Zenon Rosik
Przewodniczący Komisji

Zbigniew TomińskiPodpisy członków Komisji:

Wunsz Alina............................

Adamska Józefa.......................

Nowakowski Henryk................Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2004-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte