GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Zarządzenie Nr 0050/ 30 /2018 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 24 lipca 2018 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050/ 30 /2018 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 24 lipca 2018 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018.


Zarządzenie Nr 0050/ 30 /2018 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 24 lipca 2018
w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018.


Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami ) i § 11 pkt.1 uchwały Rady Gminy Krzemieniewo nr XXVIII/207/2017 z dnia 18 grudnia 2017 zarządzam dokonanie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 nr XXVIII/207/2017 z dnia 18 grudnia 2017 jak niżej

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy określonych w § 1 ust.1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 154.171 zł , do kwoty 36.367.886,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .
2. W postanowieniach § 1 ust.1 uchwały budżetowej kwotę planowanych - dochodów bieżących „ 35.728.894,96 zł „ zastępuje się kwotą „ 35.883.065,96 zł „

§ 2. 1. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami , określone w §1 ust.2 uchwały budżetowej o kwotę 151.262 zł do kwoty 10.047.304,96 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej tj. plan dotacji na zadania zlecone gminie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy określone w §2 ust.1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej o kwotę 154.171 zł , do kwoty 50.909.562,07 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia .

§ 4. W postanowieniach § 2 ust.1 lit.a uchwały budżetowej , kwotę „ 30.827.690,21 zł ” planowanych wydatków bieżących zastępuje się kwotą „30.981.861,21 zł ”.

§ 5. W §2 ust.2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w pkt.1, 3 i 4 jak niżej :
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane –kwotę „12.392.935,66 zł ” zastępuje się kwotą „12.404.022,66 zł „
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „9.797.577 zł ” zastępuje się kwotą „9.934.061 zł ”
4) Wydatki statutowej jednostek budżetowych - kwotę „ 6.867.927,55 zł ” zastępuje się kwotą „ 6.874.527,55 zł ”

§ 6.1 Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych gminie ustawami , określonych w § 3 pkt.1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej o kwotę 151.262 zł , do kwoty 10.046.893,09 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej tj. plan wydatków na zadania zlecone gminie ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia .

§ 7.1 Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii , określonych w § 5 uchwały budżetowej i w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
2.Załacznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2018-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte