GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Realizacja zadań remontowych

Realizacja zadań remontowych7. Realizacja zadań remontowych w roku 2006


Lp.

Nazwa zadania , lokalizacja

Klasyfikacja

Plan w zł

Wykonanie

% realizacji

1

Remont nawierzchni drogi asfaltowej
w Mierzejewie

60016-4270

100.000,-

93.548,11

93,5 %

2

Remont mostu w Krzemieniewie ul. Zielona

60016-4270

100.000,-

13.999,83

13,99 %

3

Remont wiat przystankowych

60016-4270

5.000,-

3.205,99

64,1 %


Razem

60016-4270

205.000,-

110.753,93

54 ,0 %

4

Remonty w UG

75023-4270

7.800,-

5.527,94

70,87 %


Razem

75023-4270

7.800,-

5.527,94

70,87%

5

Remont remizy OSP w Pawłowicach

75412-4270

18.400,-

-

-

6

Remont sprzętu OSP

75412-4270

9.500,-

5.568,69

58,6 %


Razem

75412-4270

27.900,-

5.568,69

19,96 %

7

Remonty w szkołach podstawowych

80101-4270

6.142,-

6.141,74

99,9 %


Razem

80101-4270

6.142,-

6.141,74

99,9 %

8

Remont budynku przedszkola
w Pawłowicach


80104-4270


75.000,-


31.346,68


41,80 %

9

Pozostałe remonty w przedszkolach

80104-4270

9.347,-

6.231,37

66,67 %


Razem

80104-4270

84.347,-

37.578,05

44,55 %

10

Remonty w gimnazjach

80110-4270

230,-

186,87

81,2 %


Razem

80110-4270

230,-

186,87

81,2 %

11

Remont autobusu szkolnego

80113-4270

4.000,-

3.421,86

85,6 %


Razem

80113-4270

4.000,-

3.421,86

85,6 %

12

Remonty sprzętu na stanowisku zasiłków rodzinnych

85212-4270

1.000,-

1.000,-

100 %


Razem

85212-4270

1.000,-

1.000,-

100 %

13

Remonty sprzętu w GOPS

85219-4270

400,-

328,-

82 %


Razem

85219-4270

400,-

328,-

82 %

14

Remont oświetlenia ulicznego w Pawłowicach

90015-4270

50.000,-

40.235,18

80,5 %

15

Remont oświetlenia ulicznego w Kociugach

90015-4270

30.000,-

16.616,32

55,4 %

16

konserwacja oświetlenia ulicznego

90015-4270

53.000,-

47.466,58

89,6 %


Razem

90015-4270

133.000,-

104.318,08

78,43 %

17

Remont sprzętu grupy remontowej

90095-4270

3.046,-

2.107,18

69,2 %


Razem

90095-4270

3.046,-

2.107,18

69,2 %

18

Remont budynku Sali wiejskiej w Hersztupowie


92109-4270


20.000,-


18.321,30


91,6 %
19

Remont budynku świetlicy wiejskiej
w Oporówku


92109-4270


11.300,-


10.978,43


97,2 %

20

Drobne remonty w świetlicach wiejskich

92109-4270

1.500,-

244,-

16,3 %


Razem

92109-4270

32.800,-

29.543,73

90,07 %

21

Remonty w obiektach sportowych

92601-4270

3.000,-

-

-


Razem

92601-4270

3.000,-

-

-


Razem zadania remontowe508.665,-


306.476,07


60,3 %Ad. Rozdz. 60016
-----------------------
Niskie wykonanie wydatków remontowych wynika z faktu przeszacowania kosztów remontu mostu w Krzemieniewie. Remont mostu został wykonany w zakresie umożliwiającym prawidłową jego eksploatację , bez ponoszenia tak dużych kosztów .

Ad. Rozdz. 75412
--------------------------
Niski wskaźnik wykonania zadań wynika z tego ,że nie przeprowadzono planowanego remontu remizy w Pawłowicach . Budynek Gmina nabyła dopiero w połowie roku 2006 . Wówczas zaczęto przygotowywać dokumentacje techniczną niezbędną do remontu. Rozpoczęcie prac uwarunkowane było uzyskaniem zgody przez Wojewódzkiego konserwatora zabytków , gdyż obiekt umiejscowiony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowego w Pawłowicach.
Okres oczekiwania na pozwolenie i przygotowanie techniczne zadania, uniemożliwiły przeprowadzenie do końca roku 2006.


Ad. Rozdz. 80104
------------------------
Na remont budynku przedszkola dwukrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony.
Z powodu braku ofert żaden z przetargów się nie odbył.
Zdecydowano się zamówić tylko stolarkę okienną w ramach kwoty zwolnionej od stosowania procedur przetargowych.
W związku z powyższym, kwota zaplanowana przez Radę Gminy nie została wykorzystana.

Niewielka kwota planowana na drobne remonty w przedszkolach nie została wykorzystana w kwocie wystarczającej na potrzeby jednostek.53


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2007-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte