GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Zarządzenie Nr 0050/45 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 06 grudnia 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.

Zarządzenie Nr 0050/45 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 06 grudnia 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.


Zarządzenie Nr 0050/ 45 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 06 grudnia 2017
w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ) i § 11 pkt.1 uchwały Rady Gminy Krzemieniewo nr XX/138/2016 z dnia 19 grudnia 2016
zarządzam dokonanie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 nr XX/ 138 /2016 z dnia 19 grudnia 2016 jak niżej

§1.1. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy określonych w §2 ust.1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2 . W §2 ust.2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w pkt. 1 i 4 jak niżej:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę „ 11.729.030,05 zł „ zastępuje się kwotą „11.729.680,05 zł „
4) wydatki statutowe jednostek budżetowych – kwotę „ 5.897.075,62 zł ” zastępuje się kwotą „ 5.896.425,62 zł ”.

§ 3.Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na realizację zadań zleconych określonych w § 3.pkt.1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2017-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte