GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie stawek podatku od nieruchomości

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 2005/25/113
Numer sesji: 25
Rok: 2005

Uchwała Nr XXV/113/2005
Rady Gminy w Krzemieniewie
z dnia 08 listopada 2005

w sprawie: stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 roku ze zmianami ) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. Dz 2002 Nr 9 poz.84 ze zmianami )

RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2006.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/113/2005

Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 08 listopada 2005

Stawki podatku od nieruchomości

obowiązujące od 01 stycznia 2006

Lp.

treść

Stawka

podatkowa

w złotych

1.

Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

0,54 zł

2.

Od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,37 zł

3.

Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

14,20 zł

4.

Od 1m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,36 zł

5.

Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych

3,61 zł

5.

Od budowli

2% wartości

6.

Od 1m ² gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,52 zł

7.

Od 1 ha gruntów pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych

3,52 zł

8.

Od 1m² gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

0,15 zł

 

 

 

 

 

 


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2005-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte