GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: nabycia nieruchomości we wsi Oporówko.

w sprawie: nabycia nieruchomości we wsi Oporówko.

Numer uchwały: 2006/18/135
Numer sesji: 18
Rok: 2006

Uchwała Nr XXVIII/ 135 /2006
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 9 marca 2006 r.


w sprawie: nabycia nieruchomości we wsi Oporówko.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r . Nr 142 , poz. 1591 ) Rada Gminy w Krzemieniewie uchwala co następuje :

§ 1 .
Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Oporówko stanowiącej 3732/10000 części działki nr 221/1 o pow. 0.06 ha będącej własnością Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Krzemieniewie.

§ 2 .
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo .

§ 3 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo

......................................
U z a s a d n i e n i e


Część działki nr 221/1 położonej w Oporówku zabudowana jest jako świetlica na którą składa się:
P a r t e r

  • Klatka schodowa - 7.29 m2

  • Przedsionek izolacyjny - 1.94 m2

  • WC - 0.87 m2

  • WC - 0.90 m2


P i e t r o
- sala świetlicy wiejskiej - 129.78 m2
- klatka schodowa - 11.6 m2

Zakup świetlicy dokonuje się na liczne wnioski mieszkańców wsi Oporówka, która niezbędna jest w życiu ich społeczności.
2002 r. : Nr 23 , poz. 220
Nr 62 , poz. 558
Nr 113 , poz. 984
Nr 153 , poz. 1271
Nr 214 , poz. 1806
z 2003 r. Nr 80, poz. 717
Nr 162 , poz. 1568
z 2004 r . Nr 102 , poz. 1055
Nr 116 , poz. 1203Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte