GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie stawki podatku od posiadania psa , terminu płatności i sposobu poboru podatku

w sprawie stawki podatku od posiadania psa , terminu płatności i sposobu poboru podatku

Numer uchwały: 2005/25/128
Numer sesji: 25
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVI/128/2005
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 13 grudnia 2005 roku


w sprawie: stawki podatku od posiadania psa , terminu płatności i sposobu poboru podatku .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, art. 42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 14 pkt.1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 9 poz. 84 ze zmianami )

RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1
1.Ustala się roczną stawkę podatku w wysokości 22,- zł od jednego psa .


§ 2
1.Ustala się pobór podatku od posiadania psów w formie inkasa.

  1. Podatek od posiadania psów płatny jest jednorazowo w terminie

do 30 czerwca roku podatkowego.
3. W przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego , podatek w wysokości 11,- zł płatny jest bez wezwania w terminie do 31 grudnia roku podatkowego.


§ 3
1. Inkasentami podatku od posiadania psów są sołtysi wsi.
2. Imienny wykaz inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała .

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXV/ 117/ 2005 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 08 listopada 2005 roku w sprawie stawki podatku od posiadania psa,
terminu płatności i sposobu poboru podatku.§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od dnia
01 stycznia 2006 .
Zmiany opublikowano :
zm. Dz.U.02.23.220
zm. Dz.U.02.62.558
zm. Dz.U.02.113.984
zm. Dz.U.02.214.1806
zm. Dz.U.03.80.717
zm. Dz.U.03.162.1568
zm. Dz.U.02.153.1271
zm. Dz.U.04.102.1055
zm. Dz.U.04.116.1203
zm. Dz.U.02.214.1806,
zm. Dz.U.05.172.1441

Zmiany opublikowano :
zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.03.110.1039
zm. Dz.U.03.203.1966
zm. Dz.U.03.200.1953
zm.wyn.z M.P.03.51.804
zm. Dz.U.03.96.874
zm. Dz.U.03.188.1840
zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.92.884
zm. Dz.U.04.96.959
zm. Dz.U.04.123.1291
zm.wyn.z M.P.04.43.753
zm.wyn.z M.P.04.46.794
zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.92.884
zm. Dz.U.05.130.1087
zm. Dz.U.05.164.1365
zm. Dz.U.05.169.1419Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2005-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte