GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie stawek opłaty targowej , ustalenia inkasentów i wysokości inkasa

w sprawie stawek opłaty targowej , ustalenia inkasentów i wysokości inkasa

Numer uchwały: 2005/25/116
Numer sesji: 25
Rok: 2005

Uchwała Nr XXV/116/2005
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 08 listopada 2005 roku


W sprawie : stawek opłaty targowej , ustalenia inkasentów i wysokości inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art.40 ust.1 , art.41ust.1 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 19 pkt. 1 litera ”a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 9 , poz. 84 ze zmianami )RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1

Ustala się wysokość stawki opłaty targowej dziennej jak niżej :

  1. za handel z ręki, koszów, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych oraz za sprzedaż zwierząt w kwocie 10 ,- zł

  2. za sprzedaż środków transportowych i części do środków transportowych w kwocie 20 ,- zł


§ 2


    1. Ustala się pobór opłaty targowej w formie inkasa.§ 3
1. Opłata targowa płatna jest przed przystąpieniem do czynności sprzedaży
u inkasenta .

    1. Inkasentami opłaty targowej są sołtysi wsi, zgodnie z załącznikiem Nr 1

do niniejszej uchwały, którzy rozliczają się z pobranej opłaty targowej
w terminie do końca każdego miesiąca.

    1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenia w wysokości 10% pobranej i wpłaconej do budżetu gminy opłaty targowej .


§ 4
Traci moc uchwała Nr XVII/82/2004 z dnia 25 listopada 2004
W sprawie stawek opłaty targowej w roku 2005 , ustalenia inkasentów
i wysokości inkasa.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie
od 01 stycznia 2006 .


Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXV/116/2005
z dnia 08 listopada 2005


IMIENNY WYKAZ INKASENTÓW

Nazwa wsi

Nazwisko i imię inkasenta

1. Krzemieniewo

Franciszek Karczmarek

2.Pawłowice

Maria Przybylska

3. Garzyn

Zbigniew Ptak

4. Lubonia

Florian Skrzypczak

5. Mierzejewo

Andrzej Chudziński

6. Nowy Belęcin

Tadeusz Wojtkowiak

7. Drobnin

Andrzej Hofman

8. Oporówko

Radosław Sobecki

9. Hersztupowo

Marian Sobczak

10. Górzno

Zygmunt Stachurski

11.Oporowo

Kazimierz Karczmarek

12. Stary Belęcin

Zofia Oto

13. Kociugi

Stanisław Józefiak

14. Bojanice

Jan Andrzejewski

15. Karchowo

Zygmunt Słodziński

16, Brylewo

Zygmunt Baer

17. Bielawy

Andrzej Stiller

18. Zbytki

Jan Serwatka


Zmiany opublikowano :
2002-03-31 zm. Dz.U.02.23.220
2002-06-22 zm. Dz.U.02.62.558
2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984
2003-01-01 zm. Dz.U.02.214.1806
2003-07-11 zm. Dz.U.03.80.717
2003-11-17 zm. Dz.U.03.162.1568
2004-01-01 zm. Dz.U.02.153.1271
2004-05-01 zm. Dz.U.04.102.1055
2004-07-01 zm. Dz.U.04.116.1203
2004-07-27 zm. Dz.U.02.214.1806
zm. Dz.U.05.172.1441

Zmiany opublikowano
zm. Dz.U.02.200.1683
2003-01-01 zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.03.110.1039
2003-11-29 zm. Dz.U.03.203.1966
2003-12-09 zm. Dz.U.03.200.1953
2004-01-01 zm.wyn.z M.P.03.51.804
zm. Dz.U.03.96.874
zm. Dz.U.03.188.1840
2004-05-01 zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.92.884
zm. Dz.U.04.96.959
2004-05-31 zm. Dz.U.04.123.1291
2005-01-01 zm.wyn.z M.P.04.43.753
zm.wyn.z M.P.04.46.794
zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.92.884
2005-07-30 zm. Dz.U.05.130.1087
2005-09-01 zm. Dz.U.05.164.1365
2005-09-21 zm. Dz.U.05.169.1419


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2005-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte