GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie stawki opłaty administracyjnej

w sprawie stawki opłaty administracyjnej

Numer uchwały: 2005/25/115
Numer sesji: 25
Rok: 2005

Uchwała Nr XXV/115/2005
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 08 listopada 2005 roku

W sprawie: stawki opłaty administracyjnej .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust.1,art.41ust.1 , art. 42 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.z 2001 , Nr 142
poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 18 ustawy o podatkach i opłatach
( Dz. U. Nr 9 z 2002 poz. 84 ze zmianami )

RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1

  1. Ustala się stawki opłaty administracyjnej za następujące czynności urzędowe :

- za sporządzenie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 15,- zł
- za sporządzenie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
w wysokości 10,- zł.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Traci moc uchwała Nr X/50/2003 Rady Gminy w Krzemieniewie
z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie opłaty administracyjnej

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia
01 stycznia 2006 roku.
Zmiany opublikowano zm. Dz.U.02.23.220
zm. Dz.U.02.62.558
zm. Dz.U.02.113.984
zm. Dz.U.02.214.1806
zm. Dz.U.03.80.717
zm. Dz.U.03.162.1568
zm. Dz.U.02.153.1271
zm. Dz.U.04.102.1055
zm. Dz.U.04.116.1203
zm. . Dz.U.02.214.1806
zm. Dz.U. 05.172.1441


Zmiany opublikowano:
zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.03.110.1039
zm. Dz.U.03.203.1966
zm. Dz.U.03.200.1953
zm.wyn.z M.P.03.51.804
zm. Dz.U.03.96.874
zm. Dz.U.03.188.1840
zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.92.884
zm. Dz.U.04.96.959
zm. Dz.U.04.123.1291
zm.wyn.z M.P.04.43.753
zm.wyn.z M.P.04.46.794
zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.92.884
zm. Dz.U.05.130.1087
zm. Dz.U.05.164.1365
zm. Dz.U.05.169.1419

.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2005-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte