GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Numer uchwały: 2005/26/126
Numer sesji: 26
Rok: 2005

UCHWAŁA NR. XXVI / / 2005
RADY GMINY KRZEMIENIWO
z dnia 13 grudnia 2005 roku


w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji do podatku od nieruchomości
podatku rolnego i podatku leśnego.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.41.ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym/ tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142,poz.1591 z późniejszymi zminami/, art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych
/ tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr.9,poz.84 ze zmianami /, art. 6a ust.11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym/tekst jednolity z 1993r.Dz U.Nr.94,poz.431 z późn.zm./,
oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 paździermika 2002r. o podatku leśnym / Dz.U..Nr.200,poz.1682/


RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTĘPUJE

§ 1
Określa się następujące wzory formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

  1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DNK - załącznik nr. 1

  2. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych INK - zaŁącznik nr. 2

  3. Deklaracja na podatek rolny DRK - załącznik nr. 3

  4. Informacja o gruntach IR K - załącznik nr. 4

  5. Deklaracja na podatek leśny DLK - załącznik nr 5

  6. Informacja o lasach ILK - załącznik nr 6


§ 2
Tracą moc:
1.Uchwała Nr. II /15/2002 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2002roku
w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2. Uchwała Nr.II/16/2002 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2002roku
w sprawie: ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach
3. Uchwała Nr. II/17/2002 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Krzemieniewo

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojwództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2006r.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2005-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte