GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie stawek podatku od środków transportowych

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 2005/25/114
Numer sesji: 25
Rok: 2005

UCHWAŁA Nr XXV/114/2005
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 08 listopada 2005 roku


W sprawie: stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ,art.41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity
Dz. U. z 2002 Nr 9, poz.84 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XI/57/2003 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 01 stycznia 2006 .


Zmiany opublikowano :

2002-03-31 zm. Dz.U.02.23.220
2002-06-22 zm. Dz.U.02.62.558
2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984
2003-01-01 zm. Dz.U.02.214.1806
2003-07-11 zm. Dz.U.03.80.717
2003-11-17 zm. Dz.U.03.162.1568
2004-01-01 zm. Dz.U.02.153.1271
2004-05-01 zm. Dz.U.04.102.1055
2004-07-01 zm. Dz.U.04.116.1203
2004-07-27 zm. Dz.U.02.214.1806
zm. Dz.U.05.172.1441

2 Zmiany opublikowano :
2002-11-30 zm. Dz.U.02.200.1683
2003-01-01 zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.03.110.1039
2003-11-29 zm. Dz.U.03.203.1966
2003-12-09 zm. Dz.U.03.200.1953
2004-01-01 zm.wyn.z M.P.03.51.804
zm. Dz.U.03.96.874
zm. Dz.U.03.188.1840
2004-05-01 zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.92.884
zm. Dz.U.04.96.959
2004-05-31 zm. Dz.U.04.123.1291
2005-01-01 zm.wyn.z M.P.04.43.753
zm.wyn.z M.P.04.46.794
zm. Dz.U.02.200.1683
zm. Dz.U.04.92.880
zm. Dz.U.04.92.884
2005-07-30 zm. Dz.U.05.130.1087
2005-09-01 zm. Dz.U.05.164.1365
2005-09-21 zm. Dz.U.05.169.1419

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2005-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte