GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVII/81/2004

Uchwała nrXVII/81/2004

Numer uchwały: 2004/17/81
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Uchwała Nr XVII / 81/ 2004
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2004 roku


w sprawie: stawki podatku od posiadania psa w roku 2005,
terminu płatności i sposobu poboru podatku .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, art. 42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 14 pkt.1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 9 poz. 84 ze zmianami )

RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1
1.Ustala się roczną stawkę podatku w wysokości 22,- zł od jednego psa .
2. Stawka podlega rozliczeniom miesięcznym.

§ 2
1. Ustala się pobór podatku od posiadania psów w formie inkasa.

2. Podatek od posiadania psów płatny jest jednorazowo w terminie do 30 czerwca roku podatkowego.

3. W przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego , podatek ten płatny jest bez wezwania od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym psa nabyto.


§ 3
1. Inkasentami podatku od posiadania psów są sołtysi wsi.
2. Imienny wykaz inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała .

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w roku 2005.


Zmiany opublikowano : r. 2002 : Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Dz. U. Nr 62 poz. 558 ,
Dz. U. Nr 113 poz. 984
Dz.U. Nr 153 poz.
Dz.U. Nr 214 poz. 1806
r.2003 Dz.U. Nr 80 poz.717,
Dz.U. Nr 162 poz.1568
r.2004 Dz.U. Nr 102 poz.1055,
Dz.U. Nr 116 poz. 1203
.
Zmiany opublikowano r. 2002 : Dz. U. nr 200 poz. 1683
r.2003 Dz.U. Nr 96, poz. 87
Dz.U. Nr 110 poz.1039,
Dz.U. Nr 188, poz. 184
Dz.U. NR 200,poz.1953
Dz.U. Nr 203, poz.1966,
r.2004 : Dz.U. NR 92 poz. 880 i 884
Dz.U. Nr 96 poz. 959,
Dz.U. Nr 123 poz. 1291


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte