GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVII/82/2004

Uchwała nrXVII/82/2004

Numer uchwały: 2004/17/82
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Uchwała Nr XVII/ 82 /2004.
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2004 roku


W sprawie : stawek opłaty targowej w roku 2005,
ustalenia inkasentów i wysokości inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art.40 ust.1 , art.41ust.1 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 19 pkt. 1 litera ”a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 9 , poz. 84 ze zmianami )

RADA GMINY KRZEMIENIEWO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1

Ustala się wysokość stawki opłaty targowej dziennej jak niżej :

  1. za handel z ręki, koszów, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych oraz za sprzedaż zwierząt w kwocie 10 ,- zł

  2. za sprzedaż środków transportowych i części do środków transportowych w kwocie 20 ,- zł

§ 2


    1. Ustala się pobór opłaty targowej w formie inkasa.


§ 3
1. Opłata targowa płatna jest przed przystąpieniem do czynności sprzedaży
u inkasenta.

    1. Inkasentami opłaty targowej są sołtysi wsi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

    2. Inkasenci otrzymują wynagrodzenia w wysokości 10% pobranej opłaty targowej.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2005

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XVII/ 82/ 2004
z dnia 25 listopada 2004


IMIENNY WYKAZ INKASENTÓW

Nazwa wsi

Nazwisko i imię inkasenta

1. Krzemieniewo

Franciszek Karczmarek

2.Pawłowice

Maria Przybylska

3. Garzyn

Zbigniew Ptak

4. Lubonia

Florian Skrzypczak

5. Mierzejewo

Andrzej Chudziński

6. Nowy Belęcin

Tadeusz Wojtkowiak

7. Drobnin

Andrzej Hofman

8. Oporówko

Radosław Sobecki

9. Hersztupowo

Marian Sobczak

10. Górzno

Zygmunt Stachurski

11.Oporowo

Kazimierz Karczmarek

12. Stary Belęcin

Zofia Oto

13. Kociugi

Stanisław Józefiak

14. Bojanice

Jan Andrzejewski

15. Karchowo

Zygmunt Słodziński

16, Brylewo

Zygmunt Baer

17. Bielawy

Andrzej Stiller

18. Zbytki

Jan Serwatka


Zmiany opublikowano : r. 2002 : Dz. U. Nr 23 poz. 220 ,
Dz. U. Nr 62 poz. 558 ,
Dz. U. Nr 113 poz. 984
Dz.U. Nr 153 poz. 1271,
Dz.U. Nr 214 poz.1806,
r.2003 D,z.U. Nr 80, poz.717,
Dz.U. Nr 162 poz.1568,
r.2004 Dz.U. Nr 102 poz. 1055,
Dz.U. Nr 116 poz. 1203,
Zmiany opublikowano r. 2002 : Dz. U. Nr 200 poz. 1683
r.2003 : Dz. U. Nr 96, poz. 874,
Dz.U. Nr 110, poz.1039,
Dz.U. Nr 188 poz. 1840,
Dz.U. Nr 200, poz. 1953,
Dz.U. NR 203 poz.1966
r.2004 : Dz.U. Nr 92 poz. 880,i 884,
Dz.U. Nr 96 poz. 959,
Dz.U.Nr 123 poz. 1291
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte