GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVII/80/2004

Uchwała nrXVII/80/2004

Numer uchwały: 2004/17/80
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Uchwała Nr XVII/ 80/2004
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 25 listopada 2004

w sprawie : stawek podatku od nieruchomości w roku 2005 .


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 r. ze zmianami )
oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
( tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 9 poz. 84 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :

§ 1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w roku 2005.
  

                                                                                  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/ 80/2004.

                                                                                  Rady Gminy Krzemieniewo

                                                                                  z dnia 25 listopada  2004 roku .

 

 

                                                                                                                                                                   

                       stawki  podatku od nieruchomości w roku 2005

 

 

Lp.

                  treść

  stawki

na rok 2005

w złotych 

1.

Od 1 m² powierzchni użytkowej  budynków mieszkalnych  lub ich części

    0,54

2.

Od 1m² powierzchni  użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

      8,37

3.

Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej   oraz od   budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej.

 

 

 

     14,20

4. 

Od 1m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków  lub ich części ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego

       4 ,36

 5.

Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  

 

 

        3,61

6

Od budowli

   2 %

wartości

7

 Od 1m ² powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  i budynków

 

       0,52

 8.

 Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 

 

       3,52

9.

Od 1m² powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

       0,15

 

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte