GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120 /4 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120 /4 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych

Numer dokumentu: 120/4/2017
Rok: 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120 /4 /2017

Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 21 marca 2017 r.


w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczych

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t.j.- Dz.U. z 2016 r. , poz. 1047 ze zm.) zarządzam, co następuje:§ 1. Należy przeprowadzić inwentaryzację zdawczo-odbiorczą w związku ze zmianą sołtysa
po zarządzonych przez Radę Gminy Krzemieniewo wyborach przedterminowych
(uzupełniających) sołtysa we wsi Krzemieniewo.

§ 2. Spisem z natury należy objąć wszystkie składniki majątkowe będące
w dyspozycji sołtysa.

§ 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :

1. Longina Szulc
2. Radosław Sobecki

oraz Zespół Spisowy w składzie :

1. Bogusława Stróżyńska
2. Tomasz Stachowiak


§ 4. Osoby wchodzące w skład Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołu Spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie spisu z natury.

§ 5. Inwentaryzację zdawczo-odbiorczą należy przeprowadzić w dniu 24 marca 2017 r.Wójt Gminy
/-/ Andrzej Pietrula
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2017-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte