GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050/5/2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położonej w obrębie wsi Krzemieniewo.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050/5/2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położonej w obrębie wsi Krzemieniewo.

Numer dokumentu: 0050/5/2017
Rok: 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050/5/2017
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położonej w obrębie wsi Krzemieniewo.

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust. 1 i 2, art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Krzemieniewo, Stary Belęcin, Nowy Belęcin oraz Górzno
Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowanej niezabudowanej, położonej w Krzemieniewie, oznaczonej geodezyjnie numerem 1145
o powierzchni 0.0454 ha. Nieruchomość zapisana w KW PO1Y/00021002/7

Przetarg odbędzie się dnia 24.04.2017 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewo pokój nr 34.

§ 2. Powołuję komisję przetargową w składzie :
1. Radosław Sobecki - przewodniczący komisji
2. Longina Szulc - sekretarz komisji
3. Dorota Andrzejewska - członek komisji

§ 3. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, na tablicy ogłoszeń w poszczególnych wsiach, stronie internetowej monitorurzędowy.pl oraz na stronie internetowej urzędu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy

/-/ Andrzej PietrulaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2017-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte