GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo na rok 2006

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo na rok 2006

Numer uchwały: 2006/29/144
Numer sesji: 29
Rok: 2006

Uchwała Nr XXIX/144/2006
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 06 kwietnia 2006


w sprawie : dokonania zmian w budżecie gminy Krzemieniewo na rok 2006 .


Na podstawie art. 18 ust2. pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz.U.142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami ) oraz art. 184 ustawy
o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 ( Dz.U. nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

par. 1
1. Zmienia się planowane dochody budżetu gminy Krzemieniewo do kwoty 13.212.287,- zł
zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo do kwoty 14.317.057,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. W załączniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVI/124/2005 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 13 grudnia 2005 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami Nr 1i 2
do niniejszej uchwały.

par. 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały Nr XXVI/124/2005 tj. w wykazie planowanych zadań inwestycyjnych roku 2006 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ninieszej uchwały.

par. 3
1.Ustala się wieloletni program inwestycyjny pod nazwą :" Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi "i określa się limity wydatków na w/w program zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVI/124/2005 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
13 grudnia 2005 o nazwie "wieloletni program inwestycyjny" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały i nazwę " limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne"

par. 4
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXVI/124/2005 polegających na
wyeliminowaniu z w/w załącznika wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym .
2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/124/2005 o nazwie " inne wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

par. 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

par. 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte