GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2006

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2006

Numer uchwały: 2006/18/136
Numer sesji: 18
Rok: 2006

Uchwała Nr XXVIII/136 / 2006
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 09 marca 2006 roku


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w roku 2006

Na podstawie art.167 ust.2 pkt.5 , art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 )
oraz art.10 ust 2i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Nr.142, poz. 1591 ze zmianami )


Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu
z przeznaczeniem na zapłatę niżej wymienionych zadań zaplanowanych
przez Radę Gminy Krzemieniewo do realizacji w roku 2006
a) przebudowa drogi powiatowej Oporowo-Oporówko” w kwocie 80.000,- zł ,
b) zmiana organizacji ruchu w Krzemieniewie wraz z przebudową 2 mostów
w kwocie 250.000,- zł ,
c) Budowę drogi powiatowej Bojanice- Krzywiń w kwocie 100.000,- zł


2. Udziela się pomocy finansowej Miastu Leszno z przeznaczeniem na zadanie
pod nazwą „zamykanie i rekultywacja gminnych składowisk odpadów „
w kwocie 7.500,- zł


§ 2
Traci moc uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXVI/127/2005
z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w roku 2006 .

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte