GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Numer uchwały: 2006/29/143
Numer sesji: 29
Rok: 2006Uchwała nr XXIX/143/2006
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 6 kwietnia 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.g oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§ 1

  1. Rada Gminy Krzemieniewo postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego dotyczącego „Budowy Zakładu Zagospodarowania w Trzebani” poprzez wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie do kwoty 551.834,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) na lata :

- 2006 do kwoty 13.233,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote),
- 2007 do kwoty 95.913,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych),
- 2008 do kwoty 415.028,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia osiem złotych),
- 2009 do kwoty 26.687,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych),
- 2010 do kwoty 973,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote).


  1. Upoważnia się Wójta do zawarcia umowy o współfinansowanie inwestycji na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust.1o treści stanowiącej załącznik nr 1.


§ 2
Źródło pokrycia zobowiązania wynikłego z realizacji umowy o współfinansowanie, o którym mowa w § 1 ust.2, stanowić będą dochody własne Gminy Krzemieniewo z tytułu
udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2006-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte