GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIX / 129 /2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedziba w Gostyniu.

UCHWAŁA NR XIX / 129 /2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedziba w Gostyniu.

Numer uchwały: 129
Numer sesji: XIX
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XIX / 129 /2016
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedziba w Gostyniu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2016 , poz. 446 ze zm.)

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:


§ 1. Zwiększa się w roku 2016 udziały Gminy Krzemieniewo, w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu poprzez nabycie 2 udziałów
po 10.000,- zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Krzemieniewo
/-/ Piotr SikorskiUzasadnienie

Gmina Krzemieniewo posiada 6 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych zwrócił się do Wójta Gminy o zwiększenie liczby udziałów , uzasadniając to dużą kwotą poręczeń złożonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych na rzecz mieszkańców Gminy Krzemieniewo.
Wobec powyższego przedkłada się Radzie Gminy projekt uchwały .

Po podjęciu uchwały Gmina Krzemieniewo będzie posiadała 8 udziałów o wartości jednostkowej każdego udziału w kwocie 10.000 zł .

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte