GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIX/ 128 //2016 RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE z dnia 28 listopada 2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA Nr XIX/ 128 //2016 RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE z dnia 28 listopada 2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Numer uchwały: 128
Numer sesji: XIX
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XIX/ 128 //2016
RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami), art.57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 613 ze zmianami)

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Krzemieniewo.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/ 140/2009 z dnia 29 października 2009 . roku w sprawie
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzemieniewo
/-/ Piotr SikorskiU Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały Rady Gminy w Krzemieniewie w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

W związku ze zmianą art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej na mocy art. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) konieczna jest zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Stawka opłaty prolongacyjnej od dnia 1 stycznia 2016 r. nie wynosi już 50% ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 stawki odsetek za zwłokę, tylko jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę. Wprawdzie kwotowo zmian nie ma, ponieważ nowa stawka obniżonych odsetek wynosi właśnie 50% stawki (głównej, już nie 75 %) odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ale z formalno-prawnego punktu widzenia występuje już inna treść przepisu określającego jej wysokość, co uzasadnia konieczność zmiany uchwały.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte