GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Budżet » Zarządzenie Nr 0050 / 32 / 2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2017-2024

Zarządzenie Nr 0050 / 32 / 2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2017-2024


Zarządzenie Nr 0050 / 32 / 2016
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 08 listopada 2016 r.
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej
gminy Krzemieniewo na lata 2017-2024Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 poz.446 ze zmianami ) oraz art. 230 ust.2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U.z 2013 poz. 885 ze zmianami )

Zarządzam co następuje:


§1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2017 – 2024 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr …../………/2016
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia ……………………..2016

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 poz.446 ze zmianami ) oraz art. 226,227,228,229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego( tj. Dz.U z 2015 poz. 92 )

§ 1. Rada Gminy w Krzemieniewie uchwala : 1.wieloletnią prognozę finansową gminy obejmująca lata 2017-2024 , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§2.Upoważnia się Wójta Gminy Krzemieniewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć wieloletnich .

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/82/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte