GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVIII/118/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 10 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy Rydzyna.

UCHWAŁA NR XVIII/118/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 10 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy Rydzyna.

Numer uchwały: 118
Numer sesji: XVIII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XVIII/118/2016
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy Rydzyna.

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 poz. 446 ) oraz art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 poz. 885 ze zmianami )
Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje
§ 1 . Udziela się w roku 2016 z budżetu gminy Krzemieniewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej , Miastu i Gminie Rydzyna w kwocie 4.000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Żeglarstwa nad zalewem położonym w Dąbczu ( gmina Rydzyna ) „
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzemieniewo
/-/ Piotr SikorskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte