GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVII/115/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 07 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzemieniewo

UCHWAŁA NR XVII/115/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 07 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzemieniewo

Numer uchwały: 115
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XVII/115/2016
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 07 września 2016 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzemieniewo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)
za zgodą Powiatu Leszczyńskiego z siedzibą przy pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno

Rada Gminy w Krzemieniewie uchwala, co następuje:
§ 1. Drodze gminnej zlokalizowanej w miejscowości Krzemieniewo, na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 148 i części działki nr 385 (do drogi krajowej nr 12) stanowiących własność Gminy Krzemieniewo oraz drodze powiatowej zlokalizowanej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 77/4 nadaje się nazwę ulica „Przemysłowa”.
§ 2. Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w §1 obrazuje załącznik graficzny do uchwały.
§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego.UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 07 września 2016 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzemieniewo

Wymieniona w uchwale droga gminna w roku 2013 została utwardzona. Teren wzdłuż drogi został uzbrojony w siec wodociągową. Gmina w ostatnim okresie dokonała sprzedaży działek znajdujących się w strefie przemysłowej , w związku z czym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomościom przy niej położonym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach m. in. nadania nazw ulic będącymi drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte