GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVII/ 116 /2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 07 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

UCHWAŁA NR XVII/ 116 /2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 07 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Numer uchwały: 116
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XVII/ 116 /2016
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 07 września 2016r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446), art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) Rada Gminy w Krzemieniewie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym której przedmiotem będzie część nieruchomości oznaczona nr ewidencyjnym 234, o powierzchni 0.1000 ha, położona na terenie wsi Nowy Belęcin, zapisana w KW nr PO1Y/00026213/4:
1. Panu Piotrowi Skorupka zamieszkałemu w Nowy Belęcin 14a
2. Panu Michałowi Chwaliszewskiemu zamieszkałemu w Nowy Belęcin 39
§ 2. Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w §1, w sposób graficzny przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/116 /2016
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 07 września 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym


Umowa dzierżawy z dnia 1 października 2006 roku, której przedmiotem jest część działki oznaczonej geodezyjnie nr 234, o powierzchni 0.1000 ha, obręb Nowy Belęcin, wygasa z dniem 30 września 2016 r. W związku z powyższym z wnioskiem o możliwość dzierżawy przedmiotowej nieruchomości zwrócili się rolnicy z terenu gminy Krzemieniewo.
Umożliwienie dalszej dzierżawy pozwoli na zwiększenie dochodu gminy poprzez stały wpływ środków finansowych w postaci opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości zasobu gminnego, zawarcie kolejnej umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Rady Gminy. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte