GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jednostki organizacyjne » Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie » Zarządzenie w sprawie wdrożenia nowego Biuletynu Informacji Publicznej i ustalenia nowego Regulaminu Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie.

Zarządzenie w sprawie wdrożenia nowego Biuletynu Informacji Publicznej i ustalenia nowego Regulaminu Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie.


Zarządzenie Nr 1/BIP/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie wdrożenia nowego Biuletynu Informacji Publicznej i ustalenia nowego Regulaminu Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie.

na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68) zarządzam, co następuje:


§1
Z uwagi na zmianę oprogramowania BIP z dniem 18 lipca 2016 tworzy się nowy biuletyn informacji dla potrzeby Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie. Zostanie on uruchomiony pod adresem http://bip.krzemieniewo.pl/jednostka/120
Ustala się nowy Regulamin Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§2
Funkcję Administratora BIP pełnić będzie dyrektor przedszkola Małgorzata Glapiak.
Funkcję Redaktora BIP powierzam pani Patrycji Sikora.
Dodatkowo na podstawie Rozporządzenia w sprawie BIP z dnia 18 stycznia 2007 zezwalam na przejęcie w razie potrzeby funkcji Redaktora BIP przez pracowników firmy Halpress, która zarządza oprogramowaniem BIP. Sytuacja taka wymaga przesłania oddzielnego zlecenia, przynajmniej za pomocą poczty elektronicznej na adres info@halpress.eu

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK:

Regulamin Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie.


§1
Niniejszy regulamin określa zasady umieszczania informacji w BIP
2. Niniejszy regulamin dotyczy Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie. 
3. Dostęp do BIP uzyskuje się ze strony głównej serwisu http://bip.krzemieniewo.pl/jednostka/120
4. Informacje niepublikowane w BIP dostępne są na wniosek zainteresowanego.
5. Zakres publikowania informacji został określony na podstawie aktualnych przepisów

§2
Użyte w regulaminie określenie oznacza :
- Administrator BIP - wyznaczony pracownik, który sprawuje nadzór formalny i merytoryczny nad wyborem, wprowadzaniem i publikowaniem treści w BIP, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
- Redaktor BIP - wyznaczony , który upoważniony jest do technicznego umieszczania informacji w BIP.

§3
Publikowanie danych w BIP odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej po zalogowaniu. 
Każda strona BIP może zostać poddana edycji przez redaktora.
Każda strona BIP zawiera informację o osobie, która ją wprowadziła.
Każda strona zawiera informacje o dacie publikacji i ostatniej aktualizacji. 

Redaktor może do wybranej strony załączyć dodatkowe pliki w formacie zgodnym z oddzielnymi przepisami (rozporządzenie: minimalne wymagania dla systemów informatycznych).

Każdy załącznik do strony zawiera informacje o osobie która jest jego autorem.
7. Każda aktualizacja treści lub publikacja nowego dokumentu wymaga zlecenia przez Administratora BIP.

§4
Zadania redaktora BIP:

Redaktor odpowiada za terminową publikację informacji przekazanych przez Administratora.
Redaktor otrzymuje w terminie dane do publikacji od Administratora.
Redaktor zobowiązany jest do wykonywania poprawek treści tych stron, które zostały wskazane do poprawy przez Administratora.
Redaktor odpowiada za właściwe formatowanie tekstów publikowanych informacji. 

Redaktor ma obowiązek zgłaszać usługodawcy wszelkie nieprawidłowości w oprogramowaniu BIP przez utworzoną w oprogramowaniu funkcję lub poprzez odpowiednią stronę www.

§5
W celu weryfikacji, tworzy się dodatkowy rejestr przekazywanych informacji zawierający następujące pozycję:

- rodzaj dokumentu.

- podpis i data przekazania dokumentu przez Administratora Redaktorowi. 

- podpis i data publikacji w internecie przez Redaktora. 

- wydruk dziennika zmian (z systemu BIP) potwierdzającego fakt dodania informacji (w razie potrzeby)
 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie
Autor informacji: Patrycja Sikora
Informację wprowadził: Patrycja Sikora
Opublikowany dnia: 2016-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte