GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIV/ 103 /2014 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

UCHWAŁA NR XIV/ 103 /2014 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

Numer uchwały: 103
Numer sesji: XIV
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XIV/ 103 /2014
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 26 kwietnia 2016r.


w sprawie: wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.
__________________________________


Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r. , poz. 446)


Rada Gminy Krzemieniewo
uchwala co następuje:§ 1. Przedstawicielem Gminy Krzemieniewo w Zgromadzeniu Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie, poza Wójtem Gminy wchodzącym w skład Zgromadzenia z mocy prawa, wybrany jest, przez Radę Gminy Krzemieniewo

Pan Leszek Kruk


§ 2 . Traci moc uchwała nr I/10/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Piotr Sikorski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte