GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie

Obwieszczenie

Numer dokumentu: RRG.6733.3.8.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 30 marca 2016 r.

RRG.6733.3.8.2016


OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz w związku art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2016 r. zakończono postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Nowy Belęcin, gmina Krzemieniewo na działkach nr ewid. 223/1, 223/2, 110, 116/5, 116/10, 116/11, 116/6, 116/8, 116/9, 117/5, 117/4, 117/3 obręb Nowy Belęcin.

Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski
i dowody w tej sprawie, w terminie w terminie 14 dni tj. od 01.04.2016 r. do 14.04.2016 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo
pok. 27.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo
http://bip.krzemieniewo
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo
- ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscu publicznym w miejscowości
Nowy Belęcin

Wywieszono dnia 31.03.2016 r.
Zdjęto dnia ................ 2016 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte