GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XII/92/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych w miejscowości Krzemieniewo i Garzyn.

UCHWAŁA NR XII/92/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych w miejscowości Krzemieniewo i Garzyn.

Numer uchwały: 92
Numer sesji: XII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XII/92/2016
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 22 lutego 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych w miejscowości Krzemieniewo i Garzyn.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i art.37 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2015. poz. 1774 ze zm.) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym, a stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położonych w:

Krzemieniewie: dz.nr 716/10 o pow. 828m2

Garzynie:
dz.nr 50/1 o pow. 281m2 oraz dz.nr 61/6 o pow. 1260m2 z uwzględnieniem udziału wynoszącego 300/1312

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Krzemieniewo
/-/ Piotr Sikorski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte