GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XII/88/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2016 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XI/79/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA NR XII/88/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2016 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XI/79/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Numer uchwały: 88
Numer sesji: XII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XII/88/2016 RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 22 lutego 2016

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XI/79/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tj. Dz.U. z 2015 poz. 1515 ) oraz art.211,212,214,215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami )

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje
§ 1. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w załączniku nr 5 do uchwały Nr XI/79/2015 tj. w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2015 jak niżej :
1 ) W rozdz. 80101 w § 6060 w zadaniu dotyczącym zakupu ksero plan w kwocie „ 10.000 zł” zastępuje się kwotą „ 6.000” zł
2 ) dopisuje się rozdz. 80110 § 6060 zadanie zakup ksero – plan w kwocie 4.000 zł

§ 2. Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/79/2015 tj. plan wydatków majątkowych gminy Krzemieniewo w roku 2015, po sprostowaniu błędu pisarskiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do uchwały .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Krzemieniewo
/-/ Piotr Sikorski
Uzasadnienie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pismem z dnia 13 stycznia 2016 roku Nr WA-0903/85/7/2016 wskazała konieczność wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości w uchwale Nr XI/79/2015. Sprostowanie jest konieczne z uwagi na popełnienie omyłki pisarskiej w załączniku nr 3 tj. w planie wydatków majątkowych gminy.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte