GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Jednostki organizacyjne » Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach » Regulamin Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu szkół szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.

Regulamin Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu szkół szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.


Załącznik do Zarządzenia 11/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowicach z dnia 18 grudnia 2015 r.

Regulamin Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu szkół szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady umieszczania informacji w BIP

2. Niniejszy regulamin dotyczy Zespołu szkół szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach 

3. Dostęp do BIP uzyskuje się ze strony głównej serwisu www.bip.krzemieniewo.pl/jednostka/126.
4. Informacje niepublikowane w BIP dostępne są na wniosek zainteresowanego.

5. Zakres publikowania informacji został określony na podstawie aktualnych przepisów

§2
Użyte w regulaminie określenie oznacza:
- Administrator BIP - wyznaczony pracownik, który sprawuje nadzór formalny i merytoryczny nad wyborem, wprowadzaniem i publikowaniem treści w BIP, zgodnie z ustawa o dostępie do informacji publicznej.
- Redaktor BIP - wyznaczony , który upoważniony jest do technicznego umieszczania informacji w BIP.

§3

1. Publikowanie danych w BIP odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej po zalogowaniu.
2. Każda strona BIP:
- może zostać́ poddana edycji przez redaktora.
- zawiera informacje o osobie, która ją wprowadziła.
- zawiera informacje o dacie publikacji i ostatniej aktualizacji.
3. Redaktor może do wybranej strony załączyć́ dodatkowe pliki w formacie zgodnym z oddzielnymi przepisami (rozporządzenie: minimalne wymagania dla systemów informatycznych).
4. Każdy załącznik do strony zawiera informacje o osobie która jest jego autorem.
5. Każda aktualizacja treści lub publikacja nowego dokumentu wymaga zlecenia przez Administratora BIP.

§4 
Zadania redaktora BIP:
1. Redaktor odpowiada za terminowa publikacje informacji przekazanych przez Administratora.
2. Redaktor otrzymuje w terminie dane do publikacji od Administratora.
3. Redaktor zobowiązany jest do wykonywania poprawek treści tych stron, które zostały wskazane do poprawy przez Administratora.
4. Redaktor odpowiada za właściwe formatowanie tekstów publikowanych informacji.
5. Redaktor ma obowiązek zgłaszać usługodawcy wszelkie nieprawidłowości w oprogramowaniu BIP przez utworzona w oprogramowaniu funkcje lub poprzez odpowiednią stronę www.


§5
W celu weryfikacji, tworzy się dodatkowy rejestr przekazywanych informacji zawierający następujące pozycje:

1. rodzaj dokumentu.

2. podpis i data przekazania dokumentu przez Administratora Redaktorowi.
3. podpis i data publikacji w Internecie przez Redaktora.
4. wydruk dziennika zmian (z systemu BIP) potwierdzającego fakt dodania informacji (w razie potrzeby)
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach
Autor informacji: Monika Żalik
Informację wprowadził: Monika Żalik
Opublikowany dnia: 2015-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte