GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO Z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w m. Pawłowice w 2016 roku.

UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO Z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w m. Pawłowice w 2016 roku.

Numer uchwały: 76
Numer sesji: X
Rok: 2015

UCHWAŁA NR X/76/2015
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
Z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w m. Pawłowice w 2016 roku.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy a dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015 , poz. 139) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje :


§ 1. Uchwala się na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dopłaty do odbiorców usług – dostawców ścieków z m. Pawłowice z ulic : Wielkopolskiej, Spokojnej, Leszczyńskiej, Słonecznej, Szkolnej, Gościniec, Granicznik i Mielżyńskich – numery nieparzyste od 1 do 51, świadczonych przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Doświadczalny Pawłowice w wysokości 4,50 zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków wraz z nałożonym podatkiem od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Piotr SikorskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Longina Szulc
Opublikowany dnia: 2015-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte